Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen
In hoofdstuk 4 van onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over de aanmelding van nieuwe leerlingen. Hieronder vatten we deze informatie kort samen:

1. De contactpersoon voor plaatsing is de directeur. Deze is, i.v.m. lesgevende taken op maandag en donderdag, bij voorkeur te bereiken op dinsdag, woensdag of vrijdag.
2. Een leerling kan op onze school toegelaten worden indien ouders instemmen met de grondslag en de doelstellingen van de school. Dit dient schriftelijk te worden verklaard bij aanmelding van de leerling. In bepaalde gevallen vindt een gesprek met een delegatie van het bestuur plaats. Uiteindelijk beslist het bestuur over toelating.
3. Een leerling is pas aangemeld als het aanmeldingsformulier is ingevuld en ondertekend.
4. Wat betreft de aanmelding van nieuwe leerlingen gaan we ervan uit dat jongere broertjes of zusjes van huidige leerlingen onze toekomstige leerlingen zijn. Deze hoeven dus niet expliciet aangemeld te worden.
Tenslotte vragen wij ouders die hun eerste kind aanmelden dit tijdig te doen. Voor onze planning en prognoses is het belangrijk vroegtijdig op de hoogte te zijn van de aantallen toekomstige leerlingen. Wij stellen prijs op aanmelding rond de derde verjaardag van uw kind.

Toekomstige leerlingen die instromen in de kleutergroep mogen voor hun vierde verjaardag op school komen ter kennismaking. Hiervoor ontvangt het kind een uitnodiging die ongeveer een maand voor de vierde verjaardag verwacht kan worden. De eerste keer mag de ouder die het kind brengt in de klas blijven.