Verlof aanvragen

Uw verlofaanvraag kunt u indienen door bij de directie het betreffende formulier aan te vragen. Na het indienen van uw verlofaanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie of de aanvraag akkoord is.

Geldige redenen zijn bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, overlijden, 12,5, 25, 40 en 50- jarig huwelijk of ambtsjubileum. Dit ter beoordeling aan de directeur.

Bij extra vakantie buiten de schoolvakanties, die aan de wettelijke eisen voldoen, dient een verklaring van de werkgever te worden ingeleverd. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat vakantie, door de aard van het beroep, in de gevraagde periode noodzakelijk is.

Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij genoodzaakt dit direct aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden.

Alle verzuim moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.

Op de website van leerplicht.net is meer te vinden over geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.